O nás

Účelem spolku je vytvářet platformu pro sdružování a spolupráci či výměnu znalostí osob, věnujících se problematice chovu králíků a podporujících jeho rozvoj, včetně vědecko-výzkumných, osvětových a edukativních aktivit v této oblasti a příbuzných oblastech zájmu.

Předmět činnosti je

a) sledovat výzkum a experimentální činnost v oblasti králíkářské vědy;

b) organizovat a podporovat národní a mezinárodní výměnu informací s cílem zvyšovat a zkvalitňovat chov králíků ve všech jeho chovatelských směrech;

c) organizovat konference, semináře a jiná setkání specialistů v oblasti chovu králíků;

d) pomáhat mladým vědeckým pracovníkům a specialistům získávat nejnovější vědecké a technologické znalosti na úseku šlechtění, reprodukce, výživy a krmení, kvality produkce, welfare a zdraví, managementu a marketingu králíků určených pro všechny chovatelské směry;

e) napomáhat rozvoji chovu králíků v České republice.

Informace o spolku

Název subjektu: Česká vědecká králíkářská asociace, z.s.              

Spisová značka: L 76478 vedená u Městského soudu v Praze      

Den zápisu: 15. července 2022

Sídlo: Kamýcká 1277, Suchdol, 165 00 Praha 6

IČO: 17287421

Datum vzniku a zápisu do spolkového rejstříku: 15. červenec 2022