Kontakt

Korespondenční adresa:

doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.

Katedra chovu hospodářských zvířat

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 1277

165 00 Praha 6 – Suchdol

Datová schránka (Lukáš Zita): dtc6tck

Kontaktní email a datová schránka spolku:

info@cvka.cz

Datová schránka spolku: jxpaypr

Assoc. Prof. Dr. Lukas Zita

Department of Animal Science

Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources

Czech University of Life Sciences Prague

Kamycka 1277

165 00 Prague 6 – Suchdol

Czech Republic

info@cvka.cz