Přihláška

Přihláška do spolku (pdf dokument – formulář – vyplnění elektronicky)

Přihláška do spolku (pdf dokument)

Výše ročního členského příspěvku (vždy na daný kalendářní rok) je 300,- Kč pro fyzické osoby a 3000,- Kč pro právnické osoby (1 osoba oprávněná jednat jménem společnosti). Poplatek v plné výši je brán pro zájemce do 30.6. daného roku, po tomto datu může zájemce, dle vlastního uvážení, poplatek zaplatit v plné výši a nebo bude brán jako „čekatel“ a bude platit až od dalšího kalendářního roku.

Po vyplnění přihlášky, kterou odešlete podepsanou oskenovanou (nebo elektronický podpis) na info@cvka.cz (nebo přes datovou schránku spolku – jxpaypr), případně poštou na kontaktní adresu spolku obdržíte fakturu k zaplacení členského příspěvku. Při bezhotovostní platbě uvádějte do „Zpráva pro příjemce“ následující text: Roční členský příspěvek ROK (např. 2023) Příjmení nebo Společnost (např. Roční členský příspěvek 2023 Králíček). Nezapomeňte vyplnit i variabilní symbol uvedený na faktuře.

Transparentní účet: 2502292081/2010 u Fio bank.