Vybrané přednášky semináře 2023

Současná situace v chovech králíků v ČR (Kupcová L., Leiblová J.; MZe ČR)

Soucasna_situace_MZe_2023

Chov brojlerových králíků z hlediska praxe (Beránek T.; RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.)

Chov_kraliku_Rabbit_2023

Krmení a nutriční potřeby králic (Volek Z., Šufliarský P.; VÚŽV, v.v.i., ČZU v Praze)

Seminar-2023-Volek

Využitie nutraceutík v systéme kŕmenia králikov: praktická prípadová štúdia (Ondruška Ľ., Vizzarri F.; NPPC – VÚŽV  Nitra, SR)

Ondruska-Praha-29.11.2023